Doelstelling van de vereniging, zoals verwoord in de statuten

ANBI

De vereniging heeft ten doel:

Vanuit een positief christelijke sfeer woonruimte creëren binnen de gemeente Bodegraven ten behoeve van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking; en
Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Werkzaamheden van de vereniging

  • Het bestuur van Vereniging De Parel wil initiatieven van ouders en vrijwilligers stimuleren op het gebied van activiteiten voor de bewoners en het leggen van contacten met de omgeving. Hierin vervullen zij een faciliterende rol en kunnen zij gesprekspartner zijn.
  • Het bestuur van de vereniging  bewaakt de christelijke identiteit van De Parel. Er wordt ongeveer eens per maand met de teamleider van De Parel overlegd over lopende zaken. Ongeveer eens per twee maanden is bij dit overleg ook de regiomanager van ASVZ aanwezig.
  • Het bestuur van de vereniging  behartigt de belangen van de bewoners. Daartoe is onder meer een samenwerkingsovereenkomst met zorgverlener ASVZ gesloten waarin afspraken rondom personeelsbeleid en nieuwe bewoners worden beschreven.
  • Het bestuur stelt werkgroepen samen die de uitvoeringsorganen zijn van de vereniging. De werkgroepen zijn gericht op verschillende aspecten zoals ‘Personeel’, ‘identiteit’, ‘vrijwilligers’, ‘communicatie’. Ook is er een werkgroep ‘zorg’. Doel is op basis van de onderwerpen de zorg voor de bewoners te optimaliseren.
  • De ouders/vertegenwoordigers leveren een actieve bijdrage aan de werkgroepen.

Geldwerving en –besteding

De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributie van de leden en giften. De verkregen gelden worden beheerd door de penningmeester. Het is niet de bedoeling vermogen op te bouwen. Er wordt niet gespeculeerd met gelden van de stichting. De verkregen gelden worden besteed ten behoeve van woonvoorziening De Parel en/of haar bewoners.

Beloningsbeleid ten aanzien van het bestuur van de vereniging De Parel: 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding voor de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.

Jaarlijks wordt aan de leden van de vereniging verslag gedaan over het gevoerde financiële beleid. Omdat de fondsen die de stichting werft bedoeld zijn voor de woonvoorziening en haar bewoners voert de vereniging een terughoudend vergoedingenbeleid.

 

 


DE PAREL

Akkermunt 70 
2412 AB Bodegraven 
Telefoon: 0172-611053
Teamleider: Ton Hoegee

  

VERENIGING DE PAREL BODEGRAVEN

Meije 105
2411 PM  Bodegraven

 

Informatie:

Uw vragen kunt u stellen aan onze secretaris via onderstaande link.

Secretaris

 

Bankrekening:
NL37 RABO 034 868 2670

 

Ga naar boven
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com